Bibliyografya
 

Sırala : Eser    Yazar   Konu  
Tez
Yüksek Lisans
Saraç, Gerçek
Kuzey Trakya bölgesinde Edirne-Kırklareli, Saray-Çorlu Uzunköprü-Dereikebir yörelerinin memeli paleofaunası [The Mammalian paleofaunas from Uzunköprü-Dereikebir district northern thrace region] / Saraç, Gerçek ; Doç. Dr. Güler Taner. - Ankara : Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, 1987
110 y.; 28 cm.
YER BİLİMLERİ

Tez
Yüksek Lisans
Güneş, Halil
Ergene havzası yeraltı sularının kimyasal analizi / Güneş, Halil ; Prof. Dr. Bedri Emir. - Edirne : Trakya Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993
54 y.; 28 cm.
YER BİLİMLERİ

Tez
Doktora
Büyükutku (Geçer), Aynur
Trakya Havzası KB’sı orta-üst eosen birimlerinin (Keşan grubu) petrol jeolojisi açısından incelenmesi [Petroleum geology investigation of the middle upper eocene aget units (Keşan group) of the Nortwest Thrace Basin] / Büyükutku (Geçer), Aynur ; Prof. Dr. Nurattin Sonel. - Ankara : Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
175 y.; 28 cm.
YER BİLİMLERİ

Tez
Yüksek Lisans
Dikbaş, Aynur
Saros Körfezi kuzeyinin (Yaylaköy-Mecidiye; Edirne ili) jeolojisi ve neojen çökellerinin stratigrafisi / Dikbaş, Aynur ; Prof. Dr. Okan Tüysüz; Doç.Dr. Mehmet Sakınç. - İstanbul Teknik Üniversitesi / Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, 2001
61 y.; 28 cm.
YER BİLİMLERİ

Tez
Yüksek Lisans
Ercengiz, Bülent
Ergene Havzası yeraltı suyu kirliliğinin araştırılması [Investigation of ground water pollution within the Ergene Basin] / Ercengiz, Bülent ; Yrd. Doç. Dr. Galip Yüce. - Osmangazi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, 2004
97 y.; 28 cm.
YER BİLİMLERİ

Tez
Yüksek Lisans
Ökten, Şebnem
Investigation of the safe and sustainable yields for the sandy complex aquifer system in Ergene river basin [Ergene havzası kumlu komplex akifer sisteminin emniyetli ve sürdürülebilir verimlerinin araştırılması] / Ökten, Şebnem ; Prof. Dr. Hasan Yazıcıgil. - Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, 2004
172 y.; 28 cm.
YER BİLİMLERİ

Tez
Doktora
Arkoç, Orhan
Ergene Havzası Çorlu-Çerkezköy arasındaki kesiminin hidrojeolojisi [Hydrogeology of Çorlu-Çerkezköy region of Ergene basin] / Arkoç, Orhan ; Prof. Dr. Mustafa Erdoğan. - İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, 2005
158 y.; 28 cm.
YER BİLİMLERİ

Tez
Yüksek Lisans
Türk, Selin
Tekirdağ-Gaziköy çevresinde yer alan Gaziköy ve Keşan formasyonlarının incelenmesi [Investigation of the Gaziköy and Keşan formations around the Tekirdağ-Gaziköy surrounding area] / Türk, Selin ; Prof. Dr. İlyas Erdal Kerey. - İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı/Genel Jeoloji Programı, 2005
89 y.; 28 cm.
YER BİLİMLERİ

Tez
Yüksek Lisans
Arslan, Orhan
Çamlıca güneyi (Edirne-Keşan) jeomorfolojisi / Orhan Arslan.-- 1997 / Arslan, Orhan. - İstanbul : İstanbul Üniversitesi / Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, 1997
VI, 47 y.; 30 cm.
YER BİLİMLERİ

Ilk Geri 19:10-19 Ileri Son